مدیر دپارتمان 

علی کیفری

کارشناس معماری

دپارتمان تکنولوژی

دپارتمان معماری و تکنولوژی به کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیندهای طراحی براساس تکنولوژی های نوین می پردازد. این دپارتمان سعی دارد  با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی در صدد ارتقاء کیفیت خدمات معماری براساس تکنولوژی های روز جهان برآید و  فضای زندگی چه از دیدگاه انسان و طبیعت و چه از دیدگاه هنر، زیبایی شناسی و روانشناسی محیطی آرامش و آسایش بخش گردد. لذا علاوه بر پژوهش و طراحی در این حوزه به بررسی راهکارها و ارائه ی مشاوره های مربوطه نیز خواهد پرداخت.

معماری و هوش مصنوعی

معرفی فناوری (بخش اول)

پیش از پرداختن به کاربرد های مختلف تکنولوژی در معماری و معرفی کلی این گرایش، به بررسی مفهوم فناوری در ساحتی فلسفی که به حیات تاریخ مند ما پیوند خورده است می پردازیم. آنچه که به درستی در مقاله  پرسش از فناوری-رحیم زاده(1) به درستی به آن اشاره می شود، طبقه بندی فناوری به سه بخش مختلف و سه رویکرد متفاوت نسبت به آن است. (فناوری به مثابه فعلی انسانی، فناوری به مثابه ابراز، فناوری به مثابه انکشاف)، ادامه… 

معرفی فناوری (بخش دوم)

روش ساخت، از دیر باز بشر همواره به دنبال ایجاد نوآوری در روش ساخت و ساز خود بوده است تا هم پناه گاه خویش متسخکم و دلنشین تر شود هم مقرون به صرفه و سریع تر عملیات ساخت اتفاق بیوفتد. انواع ابداعات در عملیات ساخت و سازه کم نیستند اما در این فصل به چند مثال بسنده میکنیم، ادامه… 

معرفی فناوری (بخش سوم)

تا کنون مصالح فراوانی به منظور بهینه سازی ساخت و پایداری انرژی ارائه شده است که در ادامه چند نمونه از این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مثلاً؛ بتن خود ترمیم شونده ترکیب سیلیکات سدیم در بتن نه تنها مانع گسترش ترک در بتن میشود بلکه به مرور خود را بازسازی می کند ادامه…