دپارتمان معماری و مدیریت اطلاعات

دپارتمان معماری و مدیریت اطلاعات ساختمان با هدف بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی در زمینه طراحی و تحقیقات علمی و پژوهشی در فرآیند BIM ایجاد گردیده است. هر کدام از مباحث مدیریت اطلاعات ساختمان و هوش مصنوعی جزو تکنولوژیهای نوین در عرصه های معماری و کامپیوتر میباشند که هر دو وابسطه به بانک های اطلاعاتی عظیم هستند. تلفیق این دو تکنولوژی باهم میتواند زمینه ساز ایجاد مشاغل جدید از این دو رشته شود.و البته از دیگر مزایای تلفیق این علوم میتوان به کاهش اشتباهات انسانی، بالا رفتن استاندارهای طراحی معماری و تسریع در امور طراحی، نظارت و اجرا اشاره کرد.