معماری و هوش مصنوعی
دکتر رضا باباخانی، دکترای تخصصی معماری با حوزه پژوهشی معماری و هوش مصنوعی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، مدیر لابراتوار تخصصی معماری و هوش مصنوعی و همچنین مدیرمسول فصلنامه معماری و هوش طراحی مشغول انجام پژوهش و همچنین تدریس سرفصل های آموزشی معماری و هوش مصنوعی و کاربردهای آن در معماری و شهرسازی ایران است. ایشان در حال حاضر برای توسعه استفاده از هوش مصنوعی در معماری اقدام به تشکیل تیم پژوهشی از پژوهشگران شرکت کننده در دوره های آموزشی AI نموده اند، این پژوهش ها در راستای تاسیس شرکت های دانش بنیان بر پایه کاربرد هوش مصنوعی می باشد.