هوش طراحی خودکار

هوش طراحی خودکار یا Automated design intelligence در واقع عنوانی است که از ترکیب کلمات طراحی خوکار (طراحی اتوماتیک) که به لاتین Automatic design گفته می شود، استخراج گردیده است. طراحی خودکار معمولاً به اتوماسیون طراحی الکترونیکی یا Design Automation که یک تولید کننده محصول است اشاره دارد. که در واقع هدفش توسعه طراحی به کمک رایانه (CAD) است که این فرآیند نیاز به اپراتور دارد، اما با ورود هوش مصنوعی به عنوان یک هوش در این فرآیند نقش اپراتور تغییر می نماید، اکنون همان فرآیند طراحی خودکار باپرجا می باشد و فقط یک هوش مصنوعی چیست در نقش اپراتور ظاهر می گردد و از این رو می توان هوش طراحی خودکار نامید، ایده معماری و هوش مصنوعی در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان گوناگونی در جهان در حال توسعه می باشد، تلاش خواهیم کرد بخش های از این فعالیت های صورت گرفته را در دسترس پژوهشگران محترم قراردهیم.

 
معماری و هوش مصنوعی

Eugénio Rodrigues

سازنده این الگوریتم ها در دانشگاه پرتغال Eugénio Rodrigues هستند که بر مبنای الگوریتم های تکاملی می باشد. این ویدیو در دانشگاه coimbra university  با این ایده که ابتدا زمین مورد نظر را انتخاب نموده و اطلاعات GIS آن را استخراج و سپس داده های به دست آمده به هوش طراحی خودکار ارائه می گردد تا فرآیند طراحی، بهینه سازی و مدل سازی همزمان آغاز گردد، در ادامه…

 
معماری و هوش مصنوعی

Stanislas chaillou

سازنده این الگوریتم در دانشگاه هاروارد Stanislas Chaillou هستند که بر مبنای الگوریتم های یادگیری عمیق GAN می باشد. این ویدیو در دانشگاه Harvard University با این ایده که ابتدا تصاویر پلان و نمای ساختمان های مسکونی جمع آوری شده و با روش پیکس تو پیکس به داده های عددی تبدیل گردد و سپس داده های به دست آمده به هوش طراحی خودکار ارائه و فرآیند طراحی براساس تصاویر پلان ها آغاز گردد، در ادامه…

 
معماری و هوش مصنوعی

Ruizhen Hu

سازنده این الگوریتم ها در دانشگاه شنژن Ruizhen Hu هستند که بر مبنای الگوریتم های یادگیری عمیق CNN می باشد. این ویدیو در دانشگاه  Shenzhen University با این ایده که ابتدا زمین مورد نظر را انتخاب نموده و سپس براساس نمونه های روابط فضایی آموزش داده به ماشین چیدمان فضاها در مجاورت هم آغاز می گردد. در واقع  با تمرکز این فرآیند در استفاده از یادگیری ماشین برای پیشبرد درک و مدل سازی مولد داده های بصری از جمله اشکال سه بعدی و صحنه های داخلی و تقسیمات فضایی است. در ادامه

 

رضاباباخانی سازنده این الگوریتم ها در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هستند که بر مبنای الگوریتم های تکاملی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق می باشد. این الگورتیم با این ایده که ابتدا کاربر اطاعات اولیه مورد نظر را وارد سامانه نموده و سپس براساس تشخیص نیاز کاربر هوش مصنوعی شروع به طراحی براساس ابعاد زمین و خواسته های کاربر می نماید و سپس طرح را در نرم افزار اتوکد ترسیم نموده و همزمان محاسبات انرژی و سایر محاسبات مرتبط را، در ادامه…