آموزش ترسیم فلوچارت

شما با تهیه این بسته آموزشی به سادگی فرآیندی از مفاهیم داده کاوی و تکنیک های آن را فراگیری خواهید نمود. همچنین این بسته بر اساس مفاهیم آشنا برای معماران و شهرسازان تهیه گردیده است، پیشنهاد می کنیم یادگیری بخش های از داده کاوی را در معماری و شهرسازی همین حالا تجربه کنید.

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

45,000تومان

معماری و هوش مصنوعی

ترسیم فلوچارت برای معماران

ما تلاش نموده ایم گام های یادگیری هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی را از ابتدایی ترین دروس مربوطه شروع نماییم، تا شما با یادگیری ترسیم فلوچارت بتوانید الگوریتم خود را مستندسازی و سپس پیاده سازی نمایید. شما در این بسته آموزشی با روش ها و نرم افزارهای ترسیم فلورچارت آشنا خواهید شد و می توانید مثال های مربوط به ترسیم فلوچارت با داده های معماری را مشاهده نمایید.

 

در دانش معماری و شهرسازی هم یک اصل غیر قابل انکار می باشد. در واقع، ترسیم فلوچارت به پژوهشگر درمستند سازی و مدیریت وظایف در یک پژوهش کمک می نماید تا او این امر را برای پیاده سازی فرایند های کاری روی مستندات خود محقق نماید.

آموزش ترسیم فلوچارت

آموزش ترسیم فلوچارت

آموزش ترسیم فلوچارت

معماری و هوش مصنوعی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

45,000تومان