فرم بارگذاری اعتبار سنجی داده ها

نکات مهم در بارگذاری داده ها

اعتبار سنجی پایان نامه

  • ارسال فایل داده ها

  • انواع فایل های مجاز : excel, csv.

 

اسلاید یک

اسلاید دو

اسلاید دو

اسلاید دو