معماری و هوش مصنوعی
درباره وسلا

شرکت دانش بنیان ونداد سگال لیان که در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی در معماری فعالیت می نماید، نخستین هوش طراحی خودکار را که توانایی طراحی و ترسیم انواع نقشه های ساختمان را با کاربری مسکونی دارد با نام تجاری وسلا عرضه نموده است.

وسلا هوش مصنوعی می باشد که می تواند براساس اطلاعات ارائه شده از طرف کاربر (کارفرما، پیمانکار، مهندس، دانشجو وغیره) نقشه های معماری را با کاربری مسکونی با عناصر پلان، نما، برش، پرسپکتیو و فرآیندهای مدیریت پروژه طراحی و ترسیم نماید.

وسلا این توانایی را دارد که در زمان طراحی و ترسیم نقشه فرآیندهای بهینه سازی و مباحث انرژی ساختمان را نیز بررسی و براساس ساختار اقلیمی هر شهر و استان نقشه مناسب را عرضه نماید.

در واقع وسلا یک هوش مصنوعی معماری می باشد که هم می تواند نیازهای کاربر را تشیخص دهد و هم براساس نیاز کاربر پیشنهاد مشخصی ارائه دهد و هم اینکه پیشنهاد ارائه شده را براساس آخرین ضوابط و استانداردهای انرژی جهان محاسبه و بهینه سازی نماید.

وسلا حاصل یک دهه مطالعات تیم تخصصی ونداد سگال لیان در زمینه معماری و هوش مصنوعی می باشد که در آن بیش از 8 نوع الگوریتم اصلی و چندین الگوریتم فرعی و بیش از 200 فرمول و محاسبات گوناگون ریاضی استفاده شده است تا این توانایی برای طراحی و ترسیم پلان های معماری فراهم گردد.

اما وسلا در نظر دارد خود را توسعه داده و علاوه بر افزایش یادگیری بیشتر فرآیند طراحی و ترسیم داده های معماری با کاربری مسکونی به سمت سایر کاربری های مختلف نیز براساس اولویت کارشناسان این حوزه حرکت نماید.

اما وسلا تمام آن چیزی نیست که هوش مصنوعی می تواند در معماری خلق نماید، بلکه یک گام بسیار کوچکی در این پارادایم بزرگ می باشد، معماری و هوش مصنوعی یک پارادایم نوظهوری است که هنوز برای رشد و توسعه آن راه بسیار طولانی در پیش می باشد.