معماری و هوش مصنوعی

راهنمای کار با وسلا در واقع وسلا هوش طراحی خودکاری می باشد که این توانایی را دارد براساس اطلاعات ارائه شده از طرف کاربر که می تواند (کارفرما، پیمانکار، مهندس، دانشجو و غیره) نیز باشد نقشه های معماری را با کاربری مسکونی با عناصر پلان، نما، برش، پرسپکتیو و فرآیندهای مدیریت پروژه طراحی و ترسیم نماید.

راهنمای گام به گام کار با وسلا:
معماری و هوش مصنوعی
شکل1. ابتدا بر روی شروع فرآیند طراحی کلیک نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل2. با کلیک بر روی عنوان ثبت نام، حساب کاربری خود را ایجاد نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل3. استانی که می خواهید در آن ساختمان را بسازید انتخاب نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل4. اطلاعات مرتبط با ساختمان مورد نظر خود را وارد نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل5. اطلاعات مرتبط با زمین خود را وارد نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل6. اطلاعات مرتبط با پنجره و سبک مورد علاقه خود را وارد نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل7. اطلاعات مرتبط با طول و عرض زمین خود را وارد نمایید.
معماری و هوش مصنوعی
شکل8. از این بخش می توانید نقشه های خود را دانلود و در نرم افزار اتوکد مشاهده، نمایید.