سرفصل های فرآیند 3 ساله آموزش، پژوهش و ساخت الگوریتم ها در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی 

شروع

پایان