معماری و هوش مصنوعی

نسخه های آتی وسلا

1. نسخه یک (version 1) وسلا که توانای طراحی و ترسیم انواع پلان های معماری را در نرم افزار اتوکد بصورت خودکار را خواهد داشت، در سال 2022 رونمایی خواهدشد.

2. نسخه دو (version 2) وسلا که توانای طراحی و ترسیم انواع پلان و نماهای معماری را در نرم افزار اتوکد بصورت خودکار را خواهد داشت، در سال 2023 رونمایی خواهدشد.

3. نسخه سه (version 3) وسلا که توانای طراحی و ترسیم انواع پلان، نما و برش های معماری را در نرم افزار اتوکد بصورت خودکار را خواهد داشت، در سال 2024 رونمایی خواهدشد.

4. نسخه چهار (version 4) وسلا که توانای طراحی و ترسیم انواع پلان، نما، برش و پرسپکتیوهای معماری را در نرم افزار اتوکد و رویت بصورت خودکار را خواهد داشت، در سال 2025 رونمایی خواهدشد.

5. نسخه پنج (version 5) وسلا علاوه بر توانای های قبلی (پلان، نما، برش و پرسپکتیوها) ذکر شده، خواهد توانست فرآیند BIM را بصورت خودکار در سال 2026 بر روی پروژه های معماری اعمال نماید.

شرکت دانش بنیان ونداد سگال لیان با سرمایه گذاری (بخش خصوصی) در حوزه معماری و هوش مصنوعی در نظر دارد تا سال 2030 هوش طراحی خوکار، خود را که با نام تجاری “وسلا” شناخته می شود، براساس برنامه بلند مدت توسعه دهد.

در واقع با توسعه در نسخه های آتی وسلا برای انواع کاربری های معماری (مسکونی، تجاری، درمانی، اداری، آموزشی) می توان امیدوار بود، سهم بسیار مهمی از فرآیند توسعه صنعت ساختمان در کشور نصیب وسلا گردد، لذا در این صفحه می توانید برنامه ی توسعه نسخه های آتی وسلا را براساس زمانبندی سالانه مشاهده نمایید.