عنوان پروژه شماره 1: پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه ساختمان های مسکونی مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی

هدف پروژه (AFPDI) Automated floor plan design intelligence ایجاد و توسعه سامانه هوشمند طراحی و ترسیم نقشه ساختمان های مسکونی مبتنی بر رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و شرایط بهینه سازی و مدل سازی اطلاعات ساختمان ها می باشد. تحقیقات این پروژه از سال 1396 آغاز گردیده و پیش بینی می گردد برای ایجاد دسترسی نهایی تا بهمن ماه سال 1405 در مرکز لابراتوار تخصصی معماری و هوش مصنوعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران زمان نیاز داشته باشد.

شماره پروژه AIAL140006/001, تعداد نیروی فعال بر روی پروژه 3 نفر                                                                                                  Learn more

معماری و هوش مصنوعی