پژوهشگران معماری و هوش مصنوعی

ما در این صفحه به معرفی محققین و پژوهشگرانی ملی و بین المللی که در حوزه معماری و هوش مصنوعی در حال تحقیق هستند و رساله دکتری، پایان نامه و یا مقالات علمی و پژوهشی را منتشر کرده اند می نماییم، تا موضوعات مورد پژوهش آن ها را ببینید و از آن الگو برداری صحیحی نماید و همچنین این مساله کمک می نماید تا شما پژوهش تکراری انجام ندهید و آموزش های معماری و هوش مصنوعی مرتبط با هدف خودرا دنبال نمایید.

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

پژوهشگران خارجی

پژوهشگران داخلی

 

پیشنهاد ما به شما

اگر پژوهشگر حوزه معماری و هوش مصنوعی هستید، به ما موضوع پژوهش و دانشگاه خود را ایمیل کنید تا شما هم در این لیست محققین قرار داده شوید. ایمیل؛ aiarchitecture@yahoo.com ما صمیمانه منتظر پیغام شما هستیم. و اگر می خواهید وارد این حوزه پژوهشی شوید آکادمی تخصصی سامانه معماری و هوش مصنوعی را پیشنهاد می نماییم.