گواهینامه شرکت در دوره آموزشی معماری و هوش مصنوعی 

گواهینامه شرکت در دوره آموزشی معماری و هوش مصنوعی توسط مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران صادر می گردد، این گواهی معتبر قابل ترجمه و ارائه در سایر کشورها می باشد. در این گواهی مدت زمان دوره بصورت مفید درج گردیده است.

برای دریافت این گواهی دانش پژوهان باید در دوره فشرده به همراه آزمون ویژه شرکت نمایند و پس از کسب نمره کتبی و عملی می توانند درخواست دریافت این گواهی را به مدیر لابراتوار ارائه نمایند.

معماری و هوش مصنوعی