فرم درخواست صدور گواهی ویژه دانش پژوهانی که در دوره های معماری و هوش مصنوعی شرکت نموده و این دوره ها را با موفقیت گذرانده اند.

هزینه صدور گواهینامه برای دانش پژوهان 218 هزار تومان خواهد بود.

اعتبار این گواهینامه ها برای دانش پژوهان به مدت سه سال می باشد.

پس از اتمام تاریخ اعتبار گواهینامه ها با آزمون از دانش پژوهان بصورت رایگان قابل تمدید می باشد.

تمامی گواهینامه ها الکترونیکی و  دارای شماره سریال اختصاصی 12 رقمی جهت استعام آنلاین می باشند.

معماری و هوش مصنوعی
 

فرم درخواست

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
    فقط اسکن کارت ملی به همراه تصویر پرسنلی برای الصاق بر روی گواهی دوره بارگذاری شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

معماری و هوش مصنوعی