برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

درباره ما

 

هدف لابراتوار معماری و هوش مصنوعی حرکت به سمت تاسیس نخستین پژوهشکده و سپس اندیشکده و در نهایت دانشگاه کاربرست هوش مصنوعی در فرایندهای صنعت ساختمان با رویکرد ایجاد دسترسی آسان، همیشگی و همگانی به دانش تخصصی حوزه معماری و هوش مصنوعی است.

 

تاریخچه لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

گامهای نخست توسعه پارادایم معماری و هوش مصنوعی، در سال 1398  با برگزاری دوره های آموزش های مرتبط با هوش مصنوعی توسط دکتر رضاباباخانی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران آغاز گردید. پس از مدت کوتاهی، در تابستان 1400، نخستین لابراتوار معماری و هوش مصنوعی در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات افتتاح شد و این لابراتوار توانست براساس محصول پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی برداده کاوی و هوش مصنوعی گواهی ثبت اختراع از سازمان اختراعات با داوری دانشگاه شریف دریافت نماید. همچنین این اختراع در فدراسیون جهانی مخترعین IFIA مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان موفق به دریافت نشان نقره ای گردید.

 

​​​​گستره مخاطبین لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

لابراتوار معماری و هوش مصنوعی هم اکنون این افتخار را دارد که به عنوان تنها مرکز آموزش های تخصصی هوش مصنوعی در صنعت ساختمان فعالیت نماید، حوزه فعالیت این لابراتوار در زمینه های آموزش، پژوهش و ساخت الگوریتم های متنوع در صنعت ساختمان است.​ امروزه حوزه ارائه خدمات لابراتوار معماری و هوش مصنوعی نه تنها، مخاطب های داخل کشور، بلکه مخاطبانی از کشور های مختلف  به عنوان مخاطبین غیر ایرانی ، از خدمات لابراتوار معماری و هوش مصنوعی، بهره می برند.

 

نسخه بین المللی لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

هدف ایده آل لابراتوار معماری و هوش مصنوعی نه تنها تغییر اکنون و تعریف آینده صنعت ساختمان با کاربرد هوش مصنوعی در ایران است، بلکه توسعه همین تغییرات به کل دنیا است. نسخه بین المللی لابراتوار معماری و هوش مصنوعی، هم اکنون در حال برنامه ریزی است و کارهای اولیه آن در دو کشور ایرلند و کانادا توسط بخشی از تیم اجرایی و بنیانگذاری لابراتوار معماری و هوش مصنوعی مستقر در خارج از ایران، در حال پیشبرد گام به گام است.

 

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی