اختراع های ثبت شده

نمایش 1 - 1 از 1

رضا

باباخانی

4285586428

پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی

انتخاب اول

پلتفرم هوشمند طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی مبتنی بر داده کاوی و هوش مصنوعی