برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای انجمن علمی
معماری و هوش مصنوعی

ساختار انجمن

ساختار انجمن علمی و پژوهشی لابراتوار معماری و هوش مصنوعی برای عضویت محققین و پژوهشگران حوزه معماری و هوش مصنوعی است.