برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

دکتر مهسا صفرنژاد

    سرکار خانم دکتر مهسا صفرنژاد از تاریخ 23/02/1398  تا تاریخ  20/06/1400 به مدت 250 ساعت سطح یک و دو را با کسب درجه عالی در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات ...

معرفی دانش آموختگان

دکتر مهسا صفرنژاد دکتر علیرضا اعتماد

پروژه های بنیادی و کاربردی لابراتوار

پروژه تولید پلان با هوش مصنوعی پروژه بنیادی و کاربردی تولید پلان های معماری با کاربری مسکونی از سال 1397 آغاز گردید و در قالب رساله دکتری جناب آقای دکتر رضاباباخانی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به اجرا درآمد، ...

استعلام اصالت گواهی نامه

در این بخش شما می توانید با وارد نمودن شماره سریال مندرج در گواهی نامه پایان دوره معماری و هوش مصنوعی استعلام اصالت گواهی نامه را انجام دهید و به پیرو آن از اصالت گواهی نامه ارائه شده توسط دانش پژوه اطمینان حاصل نمایید. همچنین این امکان وجود دارد دروس گذارنده شده و امتیاز نهایی کسب شده توسط دانش پژوه را نیز مشاهده نموده و از سطح توانایی ایشان از تک ستاره تا پنج ستاره مطلع گردید. لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت پاسخ از سامانه گواهی نامه ارائه شده فاقد ارزش خواهد بود.