برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

دکتر مهسا صفرنژاد

خانم دکتر مهسا صفرنژاد دکتری معماری با حوزه پژوهشی معماری و هوش مصنوعی  ایشان از تاریخ 23/02/1398  تا تاریخ  20/06/1400 به مدت 250 ساعت سطح یک، دو و سه را با کسب درجه عالی در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی ...

معرفی دانش آموختگان

1 دکتر مهسا صفرنژاد 2 دکتر علیرضا اعتماد 3 مهندس مهدی خواجه 4 مهندس مهشید امامی 5 دکتر آمنه فتاحی 8 دکتر نیک آبادی 7 مهندس مهسا زراعتی 8 مهندس علی وارسته  

پروژه های بنیادی و کاربردی لابراتوار

پروژه تولید پلان با هوش مصنوعی پروژه بنیادی و کاربردی تولید پلان های معماری با کاربری مسکونی از سال 1397 آغاز گردید و در قالب رساله دکتری جناب آقای دکتر رضاباباخانی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به اجرا درآمد، ...

استعلام اصالت گواهی نامه

در این بخش شما می توانید با وارد نمودن شماره سریال مندرج در گواهی نامه پایان دوره معماری و هوش مصنوعی استعلام اصالت گواهی نامه را انجام دهید و به پیرو آن از اصالت گواهی نامه ارائه شده توسط دانش پژوه اطمینان حاصل نمایید. همچنین این امکان وجود دارد دروس گذارنده شده و امتیاز نهایی کسب شده توسط دانش پژوه را نیز مشاهده نموده و از سطح توانایی ایشان از تک ستاره تا پنج ستاره مطلع گردید. لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت پاسخ از سامانه گواهی نامه ارائه شده فاقد ارزش خواهد بود.