برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

دکتر مهسا صفرنژاد

    خانم دکتر مهسا صفرنژاد دکتری معماری با حوزه پژوهشی معماری و هوش مصنوعی ایشان از تاریخ 23/02/1398  تا تاریخ  20/06/1400 به مدت 250 ساعت سطح یک، دو و سه را با کسب درجه عالی در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی مستقر ...

معرفی دانش آموختگان

1دکتر مهسا صفرنژاد 2دکتر علیرضا اعتماد 3مهندس مهدی خواجه 4مهندس مهشید امامی 5دکتر آمنه فتاحی 8دکتر نیک آبادی 7مهندس مهسا زراعتی 8مهندس علی وارسته

پروژه های بنیادی و کاربردی لابراتوار

پروژه تولید پلان با هوش مصنوعی پروژه بنیادی و کاربردی تولید پلان های معماری با کاربری مسکونی از سال 1397 آغاز گردید و در قالب رساله دکتری جناب آقای دکتر رضاباباخانی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به اجرا درآمد، ...

استعلام اصالت گواهی نامه

در این بخش شما می توانید با وارد نمودن شماره سریال مندرج در گواهی نامه پایان دوره معماری و هوش مصنوعی استعلام اصالت گواهی نامه را انجام دهید و به پیرو آن از اصالت گواهی نامه ارائه شده توسط دانش پژوه اطمینان حاصل نمایید. همچنین این امکان وجود دارد دروس گذارنده شده و امتیاز نهایی کسب شده توسط دانش پژوه را نیز مشاهده نموده و از سطح توانایی ایشان از تک ستاره تا پنج ستاره مطلع گردید. لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت پاسخ از سامانه گواهی نامه ارائه شده فاقد ارزش خواهد بود.