برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

موسس و مدیر

دکتر رضا باباخانی موسس و مدیر لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

ایشان پژوهشگر، محقق و مخترع حوزه هوش مصنوعی و برنده جوایز علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی هستند. فعالیت دکتر باباخانی از دی ماه 1396 آغاز گردیده و تا کنون نیز در قالب نظری و عملی ادامه دارد. ماموریت استراتژیک ایشان در این پارادایم جدید ارائه تحقیقات به سازمان‌ها، ارگان ها، شرکت ها، موسسات و نهادهای تقاضادهنده در زمینه شیوه ها و روش های پیاده سازی و کاربرد، هوش مصنوعی سازگار و بومی با درنظر گرفتن اصول معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی و پایدار است.

معماری و هوش مصنوعی

ماموریت لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های نوین ایجاد شرکت، کارگاه و استارت­آپ های صنعت ساختمان مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی است.

تحقیق و بررسی کارایی الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد معماری ایرانی –  اسلامی، پایدار و همراه محیط زیست، با حضور متخصصین مختلف معماری، عمران، محیط زیست، شهرسازی، هوش مصنوعی، مگاترونیک، مکانیک، مهندسی مواد، تاسیسات.

تحقیق و پژوهش در زمینه های تولید، توسعه و بهبود ربات ها، پرینترها و بازوهای روباتیک در حوزه ساخت ساز ارزان و سریع مبتنی بر هوش مصنوعی.

تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های مدیریت دانش و اطلاعات صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی.

تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های پیاده سازی واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و متاورس مبتنی بر اصول معماری و شهرسازی ایرانی –  اسلامی

اهداف بلند مدت

  • ارائه روش های تولید پلتفرم های هوشمند برای فرایندهای معماری

  • ارائه روش های مدیریت یکپارچه دانش و اطلاعات صنعت ساختمان

  • ارائه روش های پیاده سازی ربات های صنعتی در فرایند ساخت و ساز ساختمان

  • ارائه مدل های نوین از ایجاد شرکت ها و استارت آپ های ساختمانی

  • ارائه روش های پیاده سازی واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و متاورس در صنعت ساختمان

اهداف کوتاه مدت

  • مطالعه و تحقیق در زمینه پلتفرم های هوشمند

  • مطالعه و تحقیق در زمینه ربات های صنعتی

  • مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت دانش و اطلاعات

  • مطالعه و تحقیق در زمینه واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و متاورس

روزمه موسس و مدیر لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

برنده نشان نقره مسابقات جهانی اختراعات سوئیس در سال 2022 

IFIA |International Federation of Inventors’ Associations (IFIA)