ویدئو های معرفی

در حال نمایش یک نتیجه

ویدئو های معرفی انواع حوزه ها و کاربردهای هوش مصنوعی در فرایندهای معماری اختصاص دارد که در این بخش به دستاوردهای مختلف این پارادایم پرداخته می شود

در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در زمینه های آموزش و توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی در فرآیندهای طراحی، نظارت و اجرای دانش معماری فعالیت می نماید. در واقع لابراتوار (AIA) از تحقیقات برای توسعه و تجزیه و تحلیل مشارکت انسان و فناوری در فرآیند های طراحی، نظارت و اجرای برای انواع پروژه های مختلف پشتیبانی می کند. هدف ما استفاده از فناوری های نوین با رویکردهای طراحی مولد و ترکیب فناوری های جدید در راستای ارتقای دانش معماری برای باز تعریف روابط بین انسان و محیط است.

اطلاعات بیشتر ...