آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

زبان برنامه نویسی پایتون یک برنامه Open Source است که می تواند برای بسیاری از رشته های علمی کاربرد داشته باشد. پایتون Python محدودیتی در استفاده های گوناگون ندارد و در در عین سادگی، یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین زبان های برنامه نویسی دنیا محسوب می گردد و در بسیاری از نرم افزارها، تکنیک های داده کاوی، اسکریپ نویسی و الگوریتم نویسی برای استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی کاربرد فراوان دارد.

آموزش پایتون Python

رشته معماری و شهرسازی هم به واسطه حوزه های فعالیت خود در زمینه های پژوهشی، طراحی، نظارت و اجرا در حال ترکیب با دانش های نوینی چون داده کاوی و هوش مصنوعی است که لازمه و پیش نیاز ورود به چنین پارادایمی یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون می باشد. ما در این بسته آموزشی سعی نموده ایم یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون را بصورت ساده و با مثال های شناخته شده برای معماران و شهرسازان فراهم نماییم، تا یادگیری این زبان برای پژوهشگران، دانشجویان و فعال این حوزه به سادگی قابل فهم و استفاده باشد.

سرفصل های آموزش پایتون

 • نصب و راه اندازی Python
 • نصب و راه اندازی بستر Anaconda
 • بررسی انواع داده ها
 • بررسی انواع عملگرهای
 • برسی انواع متغیرها
 • بررسی تبدیل انواع داده ها
 • بررسی گزاره های شرطی
 • بررسی True و False در زبان Python
 • بررسی عملگرهای منطقی
 • بررسی حلقه ها
 • بررسی حلقه ی While
 • بررسی لیست ها
 • بررسی Dictionary ها
 • بررسی Tuple ها
 • بررسی Set ها
 • بررسی Function
 • بررسی Module ها
 

شما با تهیه این بسته آموزشی به سادگی فرآیند نصب و راه اندازی این بستر کدنویسی را در رایانه خود با نکات کلیدی خواهید آموخت. همچنین این بسته بر اساس کد نویسی با مفاهیم آشنا برای معماران و شهرسازان تهیه گردیده است، پیشنهاد می کنیم یادگیری هوش مصنوعی را در معماری و شهرسازی همین حالا تجربه کنید.

بسته آموزش پایتون ویژه معماران و شهرسازان

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

55,000تومان

معماری و هوش مصنوعی

پیش نمایش آموزش پایتون

تمرینات برنامه نویسی پایتون

1)X = (10+7)/5

2)’Z = ‘building

3) (Y = int (14/4

4) N = True

5) X = ((30*5)/6

6) (X = (int(8.5)/4

1)float

2)str

3)int

4)bool

5) 25

6) 2

[Building = [Tile,Brick,Cement,Ceramic

([print(Building[1

[Building = [Tile,Brick,Cement,Ceramic

([print(Building[-1

[Building = [Tile,Brick,Cement,Ceramic

([print(Building[6

Brick

Ceramic

Error

برنامه ای بنویسید که در آن ورودی یک عدد صحیح مثبت به عنوان عمر ساختمان یا بنای مسکونی داده شود و سپس برنامه ی شما سن ساختمان را به مدت روزهای سال تبدیل و در نهایت پرینت نماید.


برنامه ای بنویسید که بتواند میانگین ارتفاع طبقات یک ساختمان مسکونی را محاسبه نماید.

( ‘ ‘ ) X = input

360 * X = X

(print (‘Building age’,X


[Floor_height =[3.20,6.40,3.10,9.60,12.80

[4]Average = Floor_height[0] + Floor_height[1] + Floor_height[2]+ Floor_height[3]+ Floor_height

(print(Average

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

معماری و هوش مصنوعی

55,000تومان