آموزش یادگیری ماشین 2

یادگیری ماشین2 Machine Learning Two

اکنون با افزایش داده های در حوزه های دانشی مختلف مانند؛ دانش معماری و شهرسازی نیاز به خودکار نمودن فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، یک نیاز اساسی در مدیریت دانش می باشد. دانش هوش مصنوعی به عنوان یک راهکار اصلی به واسطه توانایی در دقت و سرعت پردازش داده ها، برای رفع این نیازها معرفی گردیده است و برای این فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری با هوش مصنوعی از روش های مبتنی بر یادگیری ماشین استفاده می گردد. در واقع یادگیری ماشین باید تحت نظارت یک معمار و شهرساز حاوی دانش هوش مصنوعی و معماری و شهرسازی صورت گیرد. شما در این بسته آموزشی با مفاهیم و ضروریات یادگیری ماشین آشنا می گردید تا در ادامه تکنیک های یادگیری و الگوریتم های آن را بهتر فراگیری نمایید.

 

شما با تهیه این بسته آموزشی می توانید به سادگی فرآیند یادگیری ماشین را شروع و با ماژول های مختلف هوش مصنوعی آشنا شوید. همچنین این بسته بر اساس مفاهیم آشنا و مشترک معماران و شهرسازان تهیه گردیده است، پیشنهاد می کنیم یادگیری ماشین را در معماری و شهرسازی همین حالا تجربه کنید.

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

بسته آموزش یادگیری ماشین ویژه معماران و شهرسازان

3,000,000تومان

معماری و هوش مصنوعی
معماری و هوش مصنوعی

یادگیری ماشین به عنوان مجموعه ای از ابزارهای پایه برای هوشمند سازی فرایندها در کاربردهای مختلف، می باشد. در واقع یادگیری ماشین به عنوان شاخه ای از هوش مصنوعی برای بهبود بخشیدن عملکردهای مختلف استفاده می گردد.

پیش نمایش آموزش یادگیری ماشین

آموزش یادگیری ماشین

آموزش یادگیری ماشین

آموزش یادگیری ماشین

بسته آموزش یادگیری ماشین ویژه معماران و شهرسازان

بسته آموزش یادگیری ماشین ویژه معماران و شهرسازان

3,000,000تومان