گواهی پایان دوره معماری و هوش مصنوعی از طرف لابراتوار معماری و هوش مصنوعی به همراه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (مرکز آموزش های تخصصی) به دو زبان انگلیسی و فارسی به صورت مجزا صادر می گردد. برای دریافت هر دو گواهی، قبولی در آزمون نهایی (عملی و نظری) الزامی می باشد، همچنین گواهی لابراتوار از طی مراحل آموزش، پژوهش و ساخت الگوریتم برای دانش پژوهان محترم قابل صدور است.

گواهی صادر شده از طرف لابراتوار معماری و هوش مصنوعی به دو زبان فارسی و انگلیسی دارای بارکد استعلام آنلاین از سامانه معماری و هوش مصنوعی است و همچنین گواهی دانشگاه علوم و تحقیقات (مرکز آموزش های آزاد تخصصی) قابل ترجمه و تایید توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

لابراتوار معماری و هوش مصنوعی

1,000,000تومان

معماری و هوش مصنوعی