برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای آکادمی معماری و هوش مصنوعی

معرفی دانش آموختگان

1دکتر مهسا صفرنژاد 2دکتر علیرضا اعتماد 3مهندس مهدی خواجه 4مهندس مهشید امامی 5دکتر آمنه فتاحی 8دکتر نیک آبادی 7مهندس مهسا زراعتی 8مهندس علی وارسته