برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای آکادمی معماری و هوش مصنوعی

معرفی دانش آموختگان

دکتر مهسا صفرنژاد دکتر علیرضا اعتماد