برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای الگوریتم زنبور عسل چیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Artificial bee colony algorithm

bee colony algorithm یا الگوریتم زنبور عسل، الگوریتمی مبتنی بر جستجو است....