برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای سیستم خبره چیست؟
Expert system

Expert system

Expert system یا سیستم خبره یکی از شاخه های هوش مصنوعی است که اغلب سیستم هایی مبتنی...