برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای سیستم خبره
معماری و هوش مصنوعی

Expert system

Expert system یا سیستم خبره یکی از شاخه های هوش مصنوعی است که اغلب سیستم هایی مبتنی...