برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای سیگن
معماری و هوش مصنوعی

cGAN

cGAN شبکه مولد تخاصمی شرطی (Generative Adversarial Networks Conditional) یا به اختصار cGAN، نوعی از GAN است که شامل تولید مشروط تصاویر توسط یک مدل مولد است. تولید تصویر می‌تواند مشروط به برچسب کلاس باشد(یعنی قبلا به داده های که ...