برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای کانولوشن
معماری و هوش مصنوعی

CNN

شبکه عصبی پیچشی یک الگوریتم یادگیری عمیق است که تصویر ورودی را دریافت می‌کند.