برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای یادگیری الگوریتم های زنبورعسل
معماری و هوش مصنوعی

Artificial bee colony algorithm

bee colony algorithm یا الگوریتم زنبور عسل، الگوریتمی مبتنی بر جستجو است....