برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Artificial bee colony algorithm
Artificial bee colony algorithm

Artificial bee colony algorithm

bee colony algorithm یا الگوریتم زنبور عسل، الگوریتمی مبتنی بر جستجو است....