برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Naive bayes چیست؟
معماری و هوش مصنوعی

Naive bayes

بیز یک الگوریتم یادگیری ماشین است که ما برای حل مشکلات طبقه بندی استفاده می گردد، همچنین...