برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
محتوای Naive Bayes classifier
معماری و هوش مصنوعی

Naive bayes

بیز یک الگوریتم یادگیری ماشین است که ما برای حل مشکلات طبقه بندی استفاده می گردد، همچنین...