برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

دکتر علیرضا اعتماد

دکتر علیرضا اعتماد دکترای مهندسی انرژی از دانشگاه UCD ایرلند

مهارت ها

انرژی 100
شبیه سازی 100
زبان انگلیسی 100

دکتر علیرضا اعتماد دکترای مهندسی انرژی از دانشگاه UCD ایرلند و مدرس دوره های انرژی لابراتوار معماری و هوش مصنوعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. ایشان علاوه بر تحقیقات دانشگاهی در حوزه های اجرای سیستم های انرژی برای برج ها و ساختمانی بزرگ نیز فعال می باشند.