برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...
معماری و هوش مصنوعی

پل های ارتباطی

دکتر مهسا صفرنژاد

سردبیر نشریه علمی و اختصاصی معماری و هوش طراحی وابسته به لابراتوار معماری و هوش مصنوعی (SRBIAU)

مهارت ها

معماری 100
علوم شناختی 100
زبان انگلیسی 80
هوش مصنوعی 80

دکتر مهسا صفرنژاد عضو پایه دوم (طراحی، نظارت و اجرای) نظام مهندسی ساختمان کشور است. ایشان  پژوهشگر حوزه معماری و هوش مصنوعی در لابراتوار معماری و هوش مصنوعی است. او دکتری معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دارد و در همین دانشگاه به عنوان مدرس دوره های لابراتوار معماری و هوش مصنوعی مشغول پژوهش و ندریس است.

همچنین دکتر مهسا صفرنژاد داور نشریات مختلفی همچون علوم و تکنولوژی (JEST)، مرمت و معماری(JCAI)، مطالعات محیطی هفت حصار(JHHES)،  هستند.