برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

راهنمای نویسندگان

راهنما نویسندگان

 

از کلیه محققین و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را برای انتشار به فصلنامه ارسال می نمایند، تقاضا می گردد به موارد زیر توجه نمایند:

مقاله با حوزه فعالیت فصلنامه (معماری و هوش مصنوعی) ارتباط داشته باشد.

حاصل کار تحقیقاتی بوده و در نشریه‌ها‌، سمینارها و مجامع دیگر منتشر نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلا ارسال نگردیده باشد.

حوزه فعالیت این فصلنامه اختصاصی، معماری و هوش مصنوعی است.

ضوابط نگارش مقاله

 • مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 و با یک فاصله بین خطوط و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف درنرم‌افزار Word تایپ شود.
 • نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.
 • اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.
 

معماری و هوش مصنوعی

1-صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

 • عنوان مقاله
 • چکیده فارسی در حداکثر 250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها
 • چکیده و کلیدواژه‌‌های انگلیسی

 

2-ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

 • مقدمه –  پیشینه پژوهش – روش پژوهش-  تجزیه و تحلیل یافته‌ها – نتیجه گیری

 

3-نحوه درج جداول و نمودار ها:

 • جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند. عنوان تمام
 • جداول در بالا و نمودار‌ها در پایین آنها درج شوند. ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

 

4-نحوه درج سایر موارد:

 • نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.
 • ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.

 

5-شیوه تنظیم مراجع :

در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) به فارسی اشاره شده و در زیر نویس هر صفحه به زبان اصلی آورده شوند، سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. ضروری است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

 

6-شیوه استناد :

فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارائه شود: (لطفا سعی گردد منابع بیشتر از تاریخ 2000 میلای به بعد باشد).

 

7-کتاب ها :

 • تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر
 • ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر

 

8-مقالات :

 • نام خانوادگی نویسندگان/ نام / تاریخ  انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله

 

9-منابع اینترنتی :

 • نام خانوادگی نویسندگان/ نام / عنوان مقاله/ تاریخ  انتشار، آدرس کامل منبع، تاریخ دقیق دسترسی به مقاله

 

10-توضیح :

 • عنوان کتاب ها، نام مجلات با قلم (ایتالیک) تایپ شود.
 • در متن مقاله، درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.