سامانه معماری و هوش مصنوعی

نخستین ایده ایجاد سامانه معماری و هوش مصنوعی، در سال 1396 با پژوهش در زمینه ارتباط معماری و هوش مصنوعی آغاز گردید. ایده سامانه معماری و هوش مصنوعی، پس از بررسی و پژوهش برروی نمونه های مختلف در جهان قدرت گرفت و ساختار خود را به دست آورد. سامانه معماری و هوش مصنوعی در چهار فاز طراحی گردیده است تا بتواند نیازهای حوزه فنی مهندسی را از پژوهش، طراحی، نظارت و اجرا به کمک هوش مصنوعی برطرف نماید.

گستره مخاطبین سامانه معماری و هوش مصنوعی

سامانه معماری و هوش مصنوعی هم اکنون این افتخار را دارد که به عنوان اولین سامانه معماری و هوش مصنوعی در ایران و منطقه خاورمیانه فعالیت خود را شروع کرده است، این سامانه براساس قدرت توانایی انسان و هوش مصنوعی می تواند دقیق ترین روش ها و راه حل ها را در زمینه معماری و شهرسازی ارائه نماید . امروز سامانه معماری و هوش مصنوعی، تنها مهندسان ایرانی را مورد مخاطب خود قرار نداده است، بلکه مهندسانی از کشور های افغانستان، تاجیکستان، عراق، ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به عنوان جامعه مهندسی مورد نظر گرفته است.