برای دیدن دوره های ما کلیک کنید...

Covariance

معماری و هوش مصنوعی

Covariance یا کوواریانس:

معادله کوواريانس برای تعیین جهت رابطه بین دو متغیر به عبارت دیگر، چه تمایل به حرکت در جهت های یکسان یا مخالف داشته باشند، استفاده می شود. این رابطه با علامت (مثبت یا منفی) مقدار کوواريانس تعیین می گردد. در واقع Covariance  یا کوواريانس مثبت بین دو متغیر نشان می دهد که این متغیرها در یک زمان تمایل به بالاتر یا پایین تر بودن ارتباط بین شان دارند. به عبارت دیگر، یک کوواريانس مثبت بین متغیرهای x و y نشان می دهد که x در همان زمان هایی که y بالاتر از میانگین است، بالاتر از میانگین است و برعکس این موضوع هم صدق می کند.

محاسبه کوواریانس

هنگامی که Covariance یا  کواريانس محاسبه شده کمتر از صفر باشد، این نشان می دهد که دو متغیر رابطه معکوس دارند. به عبارت دیگر یک مقدار x که پایین تر از میانگین است تمایل دارد که با y که بیشتر از میانگین است جفت شود و برعکس. کوواریانس یا هم‌وَردایی (Covariance)، در آمار و نظریه احتمالات یک مقیاس برای اندازه‌گیری «تغییر توأم» دو متغیر تصادفی است.

                 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *